Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-129 ซับไทย+OVA

ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากจอมเวท ซึ่งได้ถูกเรียกว่า จักรพรรดิเวทมนตร์แล้วก่อตั้งอาณาจักลโครเวอร์ขึ้นมา ซึ่งจอมเวทที่เก่งกาจสุดจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนต่อไป เวลาผ่านไป แอสต้าและยูโน สองเด็กกำพร้าที่เกิดในโบสถ์นอกอาณาจักรโคลเวอร์ได้เติบโตขึ้น ตัวแอสต้าไม่มีเวทมนตร์แต่ฝันที่จะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ จึงฝึกด้านการต่อสู้ด้วยกำลัง ในขณะที่ยูโนะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองแข่งกันว่าใครจะได้เป็นอัศวินเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาณาจักร จึงออกเดินทางผจญภัยกัน

เข้าชม 213.89K ครั้ง
ชอบ 20 คน
ตอนของ "Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-129 ซับไทย+OVA"

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 2 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 3 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 4 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 6 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 7 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 8 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 9 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 11 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 12 ซับไทย สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 13 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 16 ซับไทยสำรองสำรอง 2

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 18 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 19 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 20 ซับไทยสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 22 ซับไทยBlack Clover 22 สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 24 ซับไทยBlack Clover 24 สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 25 ซับไทยBlack Clover 25 สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 26 ซับไทย Black Clover 26 สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 27 ซับไทยBlack Clover 27 สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 28 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 29 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 30 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 31 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 32 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 33 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 34 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 35 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 36 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 37 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 38 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 39 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 40 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 41 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 42 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 43 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 44 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 45 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 46 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 47 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 48 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 49 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 50 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 51 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 52 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 53 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 54 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 55 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 56 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 57 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 58 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 59 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 60 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 61 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 62 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 63 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 64 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 65 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 66 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 67 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 68 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 69 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 70 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 71 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 72 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 73 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 74 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 75 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 76 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 77 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 78 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 79 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 80 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 81 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 82 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 83 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 84 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 85 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 86 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 87 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 88 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 89 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 90 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 91 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 92 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 93 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 94 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 95 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 96 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 97 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 98 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 99 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 100 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 101 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 102 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 103 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 104 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 105 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 106 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 107 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 108 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 109 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 110 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 111 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 112 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 113 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 114 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 115 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 116 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 117 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 118 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 119 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 120 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 121 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 122 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 123 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 124 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 125 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 126 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 127 ซับไทย

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 128 ซับไทย

Loading...

0.00

หมวดหมู่
ซับไทย
เครดิต
Nemuria-FS & ALP-FS | Ore-Fs | Gildarts anime
Season
ไม่ระบุ
Studios
ไม่ระบุ
Source
ไม่ระบุ
Duration
ไม่ระบุ
TAGS
Action (ต่อสู้)
Adventure (ผจญภัย)
Comedy (ตลก)
Cultivation
Fantasy (แฟนตาซี)
Magic
Male Protagonist (ผู้ชายตัวละครหลัก)
Puppetry
Shounen
Tsundere