Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1-112 พากย์ไทย

เรื่องย่อ..ยูซึเกะ? เด็กหนุ่มที่ฟื้นจากความตาย เพราะมีข้อตกลงกับยมบาลแลกกับการที่ต้องเป็นนักสืบโลกวิญญาณ นั่นเป็นจุดพลิกผันชีวิตให้เขาต้องเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้ เพื่อปกป้องมนุษย์จากเหล่าปิศาจ โดยมี?โบตั๋น?ยมทูตจากนรกคอยช่วยเหลือ และได้ฝึกวิชากับ?ปรมาจารย์เก็นไค? มีไม้ตายคือพลังกระสุนวิญญาณ และมีคู่หูอีกสามคนคือ คุวาบาร่า คุราม่า และฮิเอ เป็นผู้ช่วย

เข้าชม 57.84K ครั้ง
ชอบ 2 คน
ตอนของ "Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1-112 พากย์ไทย"

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 2

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 3

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 4

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 5

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 6

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 7

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 8

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 9

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 10

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 11

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 12

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 13

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 14

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 15

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 16

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 17

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 18

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 19

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 20

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 21

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 22

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 23

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 24

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 25

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 26

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 27

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 28

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 29

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 30

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 31

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 32

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 33

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 34

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 35

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 36

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 37

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 38

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 39

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 40

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 41

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 42

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 43

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 44

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 45

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 46

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 47

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 48

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 49

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 50

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 51

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 52

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 53

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 54

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 55

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 56

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 57

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 58

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 59

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 60

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 61

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 62

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 63

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 64

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 65

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 66

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 67

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 68

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 69

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 70

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 71

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 72

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 73

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 74

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 75

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 76

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 77

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 78

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 79

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 80

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 81

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 82

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 83

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 84

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 85

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 86

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 87

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 88

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 89

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 90

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 91

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 92

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 93

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 94

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 95

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 96

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 97

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 98

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 99

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 100

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 101

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 102

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 103

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 104

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 105

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 106

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 107

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 108

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 109

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 110

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 111

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 112 END

Loading...

0.00

หมวดหมู่
พากย์ไทย
เครดิต
-
Season
ไม่ระบุ
Studios
ไม่ระบุ
Source
ไม่ระบุ
Duration
ไม่ระบุ
TAGS
Action (ต่อสู้)
Comedy (ตลก)