Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 1-52 ซับไทย [end]

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

เข้าชม 20.82K ครั้ง
ชอบ 0 คน
ตอนของ "Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 1-52 ซับไทย [end]"

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 1 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 2 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 3 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 4 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 5 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 6 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 7 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 8 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 9 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 10 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 11 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 12 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 13 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 14 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 15 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 16 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 17 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 18 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 19 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 20 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 21 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 22 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 23 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 24 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 25 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 26 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 27 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 28 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 29 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 30 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 31 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 32 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 33 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 34 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 35 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 36 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 37 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 38 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 39 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 40 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 41 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 42 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 43 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 44 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 45 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 46 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 47 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 48 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 49 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 50 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 51 ซับไทย

Douluo Dalu (Soul Land) 2nd Season ตอนที่ 52 ซับไทย [end]

Loading...